Izdelava tehničnih izdelkov iz plastike Makop d.o.o.
Predelava plastičnih mas. Brizganje termoplastov.
Proizvodnja tehničnih izdelkov iz plastike za avtomobilsko industrijo, za industrijo gospodinjskih aparatov, za industrijo električnih naprav in za industrijo sanitarne tehnike.
Izdelava orodij za brizganje. Orodjarstvo.