Razvoj

Širok   nabor   strokovnega   kadra,   tehnologij,   potrebne   opreme   in   znanja   združenega   na   enem   mestu nam    omogoča,    da    trgu    ponudimo    kvalitetno    in    konkurenčno    storitev    z    vso    potrebno    tehnično podporo in razvojem , hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo . Poleg   brizganja   termoplastov ,   sestavljanja   in   raznovrstnih   dodelav,   vam   nudimo   tudi   vso   potrebno strokovno   podporo   za   razvoj   izdelka   prilagojenega   najstrožjim   zahtevam   in   pričakovanjem   vas   in vaših kupcev.
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Konstrukcija in razvoj Kakovost Projektno vodenje
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Razvoj

Širok   nabor   strokovnega   kadra,   tehnologij,   potrebne   opreme   in   znanja   združenega na    enem    mestu    nam    omogoča,    da    trgu    ponudimo    kvalitetno    in    konkurenčno storitev    z    vso    potrebno    tehnično    podporo    in    razvojem ,    hitro    odzivnostjo    in nadzorovano kakovostjo . Poleg   brizganja   termoplastov ,   sestavljanja   in   raznovrstnih   dodelav,   vam   nudimo tudi   vso   potrebno   strokovno   podporo   za   razvoj   izdelka   prilagojenega   najstrožjim zahtevam in pričakovanjem vas in vaših kupcev.
Konstrukcija in razvoj Kakovost Projektno vodenje
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Razvoj

Širok    nabor    strokovnega    kadra,    tehnologij,    potrebne opreme    in    znanja    združenega    na    enem    mestu    nam omogoča,       da       trgu       ponudimo       kvalitetno       in konkurenčno      storitev      z      vso      potrebno      tehnično podporo   in   razvojem ,   hitro   odzivnostjo   in   nadzorovano kakovostjo . Poleg       brizganja       termoplastov ,       sestavljanja       in raznovrstnih   dodelav,   vam   nudimo   tudi   vso   potrebno strokovno    podporo    za    razvoj    izdelka    prilagojenega najstrožjim    zahtevam    in    pričakovanjem    vas    in    vaših kupcev.
Konstrukcija in razvoj Kakovost Projektno vodenje
Deutsh    English