Projektno vodenje

Projektno vodenje

V   podjetju   Makop   d.o.o.   vam   nudimo   celovito   rešitev   za   realizacijo   vaših   zamisli.   Največkrat   nam kupci   posredujejo   model   izdelka   in   risbo   z   zahtevami   in   ko   so   vse   zahteve   dovolj   jasno   definirane, pričnemo s projektom. Projekte vodimo v skladu z zahtevami avtomobilske industrije. Vsak   projekt   začnemo   z   načrtovanjem   procesa   proizvodnje   izdelka   in   planom   kontrole.   Nadaljujemo s   konstrukcijo   in   izdelavo   orodja   (največkrat   ga   izdela   preverjena   zunanja   orodjarna),   prijemal   za robote,   priprav   (merilne   in   kontrolne,   priprave,   priprave   za   sestavljanje),   pri   večjih   serijah   pa   tudi naprav    za    avtomatizacijo    procesa .    Vse    potrebne    priprave    in    pripomočke,    kot    tudi    naprave    za avtomatizacijo proizvodnje izdelamo sami v lastni orodjarni . Ko   je   orodje   gotovo,   pričnemo   z   optimizacijami   orodij   in   naprav,   pripravo   dokumentacije,   in   vsem kar   je   še   potrebno   za   predajo   tehnologije   v   serijsko   proizvodnjo.   Posamezen   optimizacijski   cikel obsega    preizkusno    brizganje,    meritve    izdelka    v    lastni    merilnici ,    sprejem    odločitev    o    potrebnih korekcijah   na   orodju   in   izvedbo   sprememb   na   orodju.   V   tej   fazi   se   dokončno   določi   tudi   način embaliranja, skladiščenja in transporta končnih izdelkov. Za   izdelke   v   avtomobilskem   sektorju   izdelamo   PPAP   (EMPB)   dokumentacijo   in   vnesemo   materiale   v sistem    IMDS.    Ko    kupec    potrdi,    da    so    izdelki    v    skladu    z    zahtevami,    lahko    začnemo    s    serijsko proizvodnjo    in    rednimi    dobavami.    Med    proizvodnjo    so    izdelki    pod    stalno    kontrolo     v    skladu    s kontrolnim    planom.    Vsak    proizvodni    proces    stalno    nadziramo    in    izboljšujemo    po        uveljavljeni metodi PDCA.
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Projektno vodenje

Projektno vodenje

V   podjetju   Makop   d.o.o.   vam   nudimo   celovito   rešitev   za   realizacijo   vaših   zamisli. Največkrat   nam   kupci   posredujejo   model   izdelka   in   risbo   z   zahtevami   in   ko   so   vse zahteve   dovolj   jasno   definirane,   pričnemo   s   projektom.   Projekte   vodimo   v   skladu   z zahtevami avtomobilske industrije. Vsak    projekt    začnemo    z    načrtovanjem    procesa    proizvodnje    izdelka    in    planom kontrole.    Nadaljujemo    s    konstrukcijo    in    izdelavo    orodja    (največkrat    ga    izdela preverjena   zunanja   orodjarna),   prijemal   za   robote,   priprav   (merilne   in   kontrolne, priprave,     priprave     za     sestavljanje),     pri     večjih     serijah     pa     tudi     naprav     za avtomatizacijo   procesa .   Vse   potrebne   priprave   in   pripomočke,   kot   tudi   naprave   za avtomatizacijo proizvodnje izdelamo sami v lastni orodjarni . Ko    je    orodje    gotovo,    pričnemo    z    optimizacijami    orodij    in    naprav,    pripravo dokumentacije,    in    vsem    kar    je    še    potrebno    za    predajo    tehnologije    v    serijsko proizvodnjo.   Posamezen   optimizacijski   cikel   obsega   preizkusno   brizganje,   meritve izdelka   v   lastni   merilnici ,   sprejem   odločitev   o   potrebnih   korekcijah   na   orodju   in izvedbo   sprememb   na   orodju.   V   tej   fazi   se   dokončno   določi   tudi   način   embaliranja, skladiščenja in transporta končnih izdelkov. Za    izdelke    v    avtomobilskem    sektorju    izdelamo    PPAP    (EMPB)    dokumentacijo    in vnesemo    materiale    v    sistem    IMDS.    Ko    kupec    potrdi,    da    so    izdelki    v    skladu    z zahtevami,    lahko    začnemo    s    serijsko    proizvodnjo    in    rednimi    dobavami.    Med proizvodnjo   so   izdelki   pod   stalno   kontrolo    v   skladu   s   kontrolnim   planom.   Vsak proizvodni proces stalno nadziramo in izboljšujemo po  uveljavljeni metodi PDCA.

Galerija

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Projektno vodenje

Projektno vodenje

V   podjetju   Makop   d.o.o.   vam   nudimo   celovito   rešitev za    realizacijo    vaših    zamisli.    Največkrat    nam    kupci posredujejo   model   izdelka   in   risbo   z   zahtevami   in   ko so    vse    zahteve    dovolj    jasno    definirane,    pričnemo    s projektom.    Projekte    vodimo    v    skladu    z    zahtevami avtomobilske industrije. Vsak     projekt     začnemo     z     načrtovanjem     procesa proizvodnje   izdelka   in   planom   kontrole.   Nadaljujemo   s konstrukcijo    in    izdelavo    orodja    (največkrat    ga    izdela preverjena    zunanja    orodjarna),    prijemal    za    robote, priprav    (merilne    in    kontrolne,    priprave,    priprave    za sestavljanje),    pri    večjih    serijah    pa    tudi    naprav    za avtomatizacijo     procesa .     Vse     potrebne     priprave     in pripomočke,     kot     tudi     naprave     za     avtomatizacijo proizvodnje izdelamo sami v lastni orodjarni . Ko   je   orodje   gotovo,   pričnemo   z   optimizacijami   orodij in   naprav,   pripravo   dokumentacije,   in   vsem   kar   je   še potrebno       za       predajo       tehnologije       v       serijsko proizvodnjo.    Posamezen    optimizacijski    cikel    obsega preizkusno   brizganje,   meritve   izdelka   v   lastni   merilnici , sprejem   odločitev   o   potrebnih   korekcijah   na   orodju   in izvedbo   sprememb   na   orodju.   V   tej   fazi   se   dokončno določi      tudi      način      embaliranja,      skladiščenja      in transporta končnih izdelkov. Za   izdelke   v   avtomobilskem   sektorju   izdelamo   PPAP (EMPB)   dokumentacijo   in   vnesemo   materiale   v   sistem IMDS.    Ko    kupec    potrdi,    da    so    izdelki    v    skladu    z zahtevami,    lahko    začnemo    s    serijsko    proizvodnjo    in rednimi    dobavami.    Med    proizvodnjo    so    izdelki    pod stalno   kontrolo    v   skladu   s   kontrolnim   planom.   Vsak proizvodni    proces    stalno    nadziramo    in    izboljšujemo po  uveljavljeni metodi PDCA.

Galerija

Galerija

Deutsh    English