Kakovost

Kakovost na katero se lahko zanesete

V    Makopu    d.o.o.    delujemo    po    načelu    nič    napak,    nič    zamud,    doseganje    in    preseganje    želja    in pričakovanj kupcev. Uspešno    sodelujemo    z    dobavitelji,    vlagamo    v    opremo    za    razvoj,    proizvodnjo,    zagotavljanje    in preverjanje   kakovosti,   s   čimer   ustvarjamo   optimalne   pogoje   za   zanesljivo   delovanje   in   nenehne izboljšave. Sistem    kakovosti    preventivno    preverjamo    z    notranjimi    in    zunanjimi    presojami    in    v    primeru odstopanj    izvedemo    ustrezne    korekcije.    V    kolikor    se    pojavi    odstopanje,    probleme    učinkovito rešujemo.  V   svojih   procesih   upoštevamo   vse   zahteve   standarda   ISO   9001:2015   in   konstantno   uporabljamo vseh pet stebrov kakovosti: APQP, PPAP, FMEA, MSA in SPC. Izvedemo    celoten    postopek    potrjevanja    izdelka    od    vzorčenja    do    izvedbe    meritev    in    izdelave merilnega poročila. Glede   na   zahteve   kupca   izdelamo   vso   ostalo   potrditveno   dokumentacijo   (diagram   poteka   procesa, FMEA procesa, plan kontrole, check liste, pakirni predpisi in podobno). Merilni laboratorij V    lastnem,    sodobno    opremljenem    merilnem    laboratoriju    imamo    vso    potrebno    opremo    za preverjanje   lastnosti   materialov   in   izdelkov,   ki   jih   proizvajamo.   Vse   merilne   naprave   in   inštrumenti so   redno   kalibrirani,   meritve   na   njih   pa   izvaja   izključno   usposobljeno   osebje   oddelka   za   kakovost,   ki poleg   strokovne   izvedbe   meritev,   poskrbi   tudi   za   ustrezno   obdelavo   in   dokumentiranje   merilnih rezultatov. V primeru odstopanj se takoj sprožijo potrebne aktivnosti in določijo se korektivni ukrepi. Tehnološka opremljenost laboratorija: •  3D merilni stroj, •  optični mikroskop, •  merilec natezne in potisne sile, •  naprava za merjenje hrapavosti, •  digitalna kljunasta merila z neposrednim prenosom podatkov v program za statistiko, •  merilne urice in mikrometri, •  precizne tehtnice ter •  merilne priprave in kalibri lastne izdelave. Na zahtevo kupca naredimo tudi teste materialov in izdelkov po njegovih standardih oziroma  normah v zunanjih akreditiranih laboratorijih. Standardi in certifikati V    podjetju    Makop    d.o.o.    dajemo    celoviti    kakovosti    velik    pomen,    kar    smo    zapisali    tudi    v    svojo poslovno   strategijo   in   politiko   kakovosti.   V   našem   procesu   vedno   upoštevamo   želje   in   zahteve   naših kupcev ter predloge dobaviteljev. Kakovost vodimo po standardu ISO 9001:2015 ( certifikat ), upoštevamo pa tudi zahteve ISO 14001.
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Kakovost

Kakovost na katero se lahko zanesete

V    Makopu    d.o.o.    delujemo    po    načelu    nič    napak,    nič    zamud,    doseganje    in preseganje želja in pričakovanj kupcev. Uspešno    sodelujemo    z    dobavitelji,    vlagamo    v    opremo    za    razvoj,    proizvodnjo, zagotavljanje   in   preverjanje   kakovosti,   s   čimer   ustvarjamo   optimalne   pogoje   za zanesljivo delovanje in nenehne izboljšave. Sistem   kakovosti   preventivno   preverjamo   z   notranjimi   in   zunanjimi   presojami   in   v primeru   odstopanj   izvedemo   ustrezne   korekcije.   V   kolikor   se   pojavi   odstopanje, probleme učinkovito rešujemo.  V   svojih   procesih   upoštevamo   vse   zahteve   standarda   ISO   9001:2015   in   konstantno uporabljamo vseh pet stebrov kakovosti: APQP, PPAP, FMEA, MSA in SPC. Izvedemo   celoten   postopek   potrjevanja   izdelka   od   vzorčenja   do   izvedbe   meritev   in izdelave merilnega poročila. Glede   na   zahteve   kupca   izdelamo   vso   ostalo   potrditveno   dokumentacijo   (diagram poteka    procesa,    FMEA    procesa,    plan    kontrole,    check    liste,    pakirni    predpisi    in podobno). Merilni laboratorij V    lastnem,    sodobno    opremljenem    merilnem    laboratoriju    imamo    vso    potrebno opremo    za    preverjanje    lastnosti    materialov    in    izdelkov,    ki    jih    proizvajamo.    Vse merilne    naprave    in    inštrumenti    so    redno    kalibrirani,    meritve    na    njih    pa    izvaja izključno   usposobljeno   osebje   oddelka   za   kakovost,   ki   poleg   strokovne   izvedbe meritev,   poskrbi   tudi   za   ustrezno   obdelavo   in   dokumentiranje   merilnih   rezultatov. V   primeru   odstopanj   se   takoj   sprožijo   potrebne   aktivnosti   in   določijo   se   korektivni ukrepi. Tehnološka opremljenost laboratorija: •  3D merilni stroj, •  optični mikroskop, •  merilec natezne in potisne sile, •  naprava za merjenje hrapavosti, •  digitalna kljunasta merila z neposrednim prenosom podatkov v program za    statistiko, •  merilne urice in mikrometri, •  precizne tehtnice ter •  merilne priprave in kalibri lastne izdelave. Na    zahtevo    kupca    naredimo    tudi    teste    materialov    in    izdelkov    po    njegovih standardih oziroma  normah v zunanjih akreditiranih laboratorijih. Standardi in certifikati V   podjetju   Makop   d.o.o.   dajemo   celoviti   kakovosti   velik   pomen,   kar   smo   zapisali tudi    v    svojo    poslovno    strategijo    in    politiko    kakovosti.    V    našem    procesu    vedno upoštevamo želje in zahteve naših kupcev ter predloge dobaviteljev. Kakovost    vodimo    po    standardu    ISO    9001:2015    ( certifikat ),    upoštevamo    pa    tudi zahteve ISO 14001.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Kakovost

Kakovost na katero

se lahko zanesete

V   Makopu   d.o.o.   delujemo   po   načelu   nič   napak,   nič zamud,    doseganje    in    preseganje    želja    in    pričakovanj kupcev. Uspešno   sodelujemo   z   dobavitelji,   vlagamo   v   opremo za    razvoj,    proizvodnjo,    zagotavljanje    in    preverjanje kakovosti,    s    čimer    ustvarjamo    optimalne    pogoje    za zanesljivo delovanje in nenehne izboljšave. Sistem   kakovosti   preventivno   preverjamo   z   notranjimi in     zunanjimi     presojami     in     v     primeru     odstopanj izvedemo     ustrezne     korekcije.     V     kolikor     se     pojavi odstopanje, probleme učinkovito rešujemo.  V   svojih   procesih   upoštevamo   vse   zahteve   standarda ISO    9001:2015    in    konstantno    uporabljamo    vseh    pet stebrov kakovosti: APQP, PPAP, FMEA, MSA in SPC. Izvedemo    celoten    postopek    potrjevanja    izdelka    od vzorčenja    do    izvedbe    meritev    in    izdelave    merilnega poročila. Glede      na      zahteve      kupca      izdelamo      vso      ostalo potrditveno   dokumentacijo   (diagram   poteka   procesa, FMEA     procesa,     plan     kontrole,     check     liste,     pakirni predpisi in podobno). Merilni laboratorij V       lastnem,       sodobno       opremljenem       merilnem laboratoriju      imamo      vso      potrebno      opremo      za preverjanje     lastnosti     materialov     in     izdelkov,     ki     jih proizvajamo.    Vse    merilne    naprave    in    inštrumenti    so redno   kalibrirani,   meritve   na   njih   pa   izvaja   izključno usposobljeno    osebje    oddelka    za    kakovost,    ki    poleg strokovne    izvedbe    meritev,    poskrbi    tudi    za    ustrezno obdelavo    in    dokumentiranje    merilnih    rezultatov.    V primeru      odstopanj      se      takoj      sprožijo      potrebne aktivnosti in določijo se korektivni ukrepi. Tehnološka opremljenost laboratorija: •  3D merilni stroj, •  optični mikroskop, •  merilec natezne in potisne sile, •  naprava za merjenje hrapavosti, •  digitalna kljunasta merila z neposrednim prenosom    podatkov v program za statistiko, •  merilne urice in mikrometri, •  precizne tehtnice ter •  merilne priprave in kalibri lastne izdelave. Na   zahtevo   kupca   naredimo   tudi   teste   materialov   in izdelkov    po    njegovih    standardih    oziroma        normah    v zunanjih akreditiranih laboratorijih. Standardi in certifikati V   podjetju   Makop   d.o.o.   dajemo   celoviti   kakovosti   velik pomen,     kar     smo     zapisali     tudi     v     svojo     poslovno strategijo   in   politiko   kakovosti.   V   našem   procesu   vedno upoštevamo   želje   in   zahteve   naših   kupcev   ter   predloge dobaviteljev. Kakovost      vodimo      po      standardu      ISO      9001:2015 ( certifikat ), upoštevamo pa tudi zahteve ISO 14001.

Galerija

Deutsh    English