Naprave za avtomatizacijo proizvodnje

Skladno   z   načelom   nič   napak,   nič   zamud,   doseganje   in   preseganje   želja   ter   pričakovanj   kupcev stremimo   k   čim   bolj   avtomatizirani   proizvodnji.   Avtomatizacija   proizvodnih   procesov   nam   poleg nižjih    proizvodnih    stroškov    na    račun    večje    produktivnosti    in    zanesljivosti    omogoča    izvedbo zahtevnejših    projektov,    boljši    nadzor    proizvodnega    procesa    in    višjo    kakovost.    Visoko    stopnjo avtomatizacije   proizvodnje   dosegamo   z   lastnim   razvojem ,   ki   postopke   in   naprave   osnuje   in   razvije ter   orodjarno ,   ki   njihove   zamisli   tudi   udejani.   Celoten   projekt   avtomatizirane   serijske   proizvodnje plastičnega    izdelka,    vključno    z    vso    potrebno    mehaniko,    hidravliko,    pnevmatiko,    elektroniko    in programiranjem izvedemo sami. Našo    prednost    poleg    lastnega    razvoja    in    izvedbe    avtomatizacije    na    enem    mestu,    predstavlja tehnična   podpora   in   vzdrževanje   iz   prve   roke,   saj   so   to   praviloma   dolgoročni   projekti   velikoserijske proizvodnje    za    industrijo,    kjer    je    hitra    odzivnost    in    učinkovitost    v    primeru    zastojev,    poleg zanesljivosti in ustrezne preventive, ključnega pomena za nemoten potek proizvodnje.
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Naprave za avtomatizacijo proizvodnje

Skladno    z    načelom    nič    napak,    nič    zamud,    doseganje    in    preseganje    želja    ter pričakovanj   kupcev   stremimo   k   čim   bolj   avtomatizirani   proizvodnji.   Avtomatizacija proizvodnih    procesov    nam    poleg    nižjih    proizvodnih    stroškov    na    račun    večje produktivnosti    in    zanesljivosti    omogoča    izvedbo    zahtevnejših    projektov,    boljši nadzor    proizvodnega    procesa    in    višjo    kakovost.    Visoko    stopnjo    avtomatizacije proizvodnje   dosegamo   z   lastnim   razvojem ,   ki   postopke   in   naprave   osnuje   in   razvije ter    orodjarno ,    ki    njihove    zamisli    tudi    udejani.    Celoten    projekt    avtomatizirane serijske    proizvodnje    plastičnega    izdelka,    vključno    z    vso    potrebno    mehaniko, hidravliko, pnevmatiko, elektroniko in programiranjem izvedemo sami. Našo   prednost   poleg   lastnega   razvoja   in   izvedbe   avtomatizacije   na   enem   mestu, predstavlja    tehnična    podpora    in    vzdrževanje    iz    prve    roke,    saj    so    to    praviloma dolgoročni   projekti   velikoserijske   proizvodnje   za   industrijo,   kjer   je   hitra   odzivnost   in učinkovitost     v     primeru     zastojev,     poleg     zanesljivosti     in     ustrezne     preventive, ključnega pomena za nemoten potek proizvodnje.

Galerija

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Naprave za avtomatizacijo

proizvodnje

Skladno   z   načelom   nič   napak,   nič   zamud,   doseganje   in preseganje    želja    ter    pričakovanj    kupcev    stremimo    k čim     bolj     avtomatizirani     proizvodnji.     Avtomatizacija proizvodnih    procesov    nam    poleg    nižjih    proizvodnih stroškov   na   račun   večje   produktivnosti   in   zanesljivosti omogoča   izvedbo   zahtevnejših   projektov,   boljši   nadzor proizvodnega   procesa   in   višjo   kakovost.   Visoko   stopnjo avtomatizacije      proizvodnje      dosegamo      z      lastnim razvojem ,   ki   postopke   in   naprave   osnuje   in   razvije   ter orodjarno ,    ki    njihove    zamisli    tudi    udejani.    Celoten projekt   avtomatizirane   serijske   proizvodnje   plastičnega izdelka,   vključno   z   vso   potrebno   mehaniko,   hidravliko, pnevmatiko,   elektroniko   in   programiranjem   izvedemo sami. Našo     prednost     poleg     lastnega     razvoja     in     izvedbe avtomatizacije    na    enem    mestu,    predstavlja    tehnična podpora     in     vzdrževanje     iz     prve     roke,     saj     so     to praviloma          dolgoročni          projekti          velikoserijske proizvodnje    za    industrijo,    kjer    je    hitra    odzivnost    in učinkovitost   v   primeru   zastojev,   poleg   zanesljivosti   in ustrezne    preventive,    ključnega    pomena    za    nemoten potek proizvodnje.

Galerija

Galerija

Deutsh    English