Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje   insertov   je   postopek   s   katerim   eno   ali   več   komponent   združimo   tako,   da   jih   oblijemo s   plastiko   želene   oblike.   Zadnja   komponenta   je   torej   termoplast,   ki   delno   oblije   ostale   komponente takega   sestava,   denimo   jekleno   rezilo   noža,   kovinske   kontakte   vtikača   in   podobno.   Inserte   v   orodje vstavljamo   ročno   ali   z   roboti   in   sicer   v   delno   ali   povsem   avtomatiziranem   procesu.   Izdelujemo   tudi 2K izdelke s pretikanjem, izdelke brizgane z dveh različnih vrst plastike.
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje   insertov   je   postopek   s   katerim   eno   ali   več   komponent   združimo   tako, da   jih   oblijemo   s   plastiko   želene   oblike.   Zadnja   komponenta   je   torej   termoplast,   ki delno    oblije    ostale    komponente    takega    sestava,    denimo    jekleno    rezilo    noža, kovinske   kontakte   vtikača   in   podobno.   Inserte   v   orodje   vstavljamo   ročno   ali   z   roboti in   sicer   v   delno   ali   povsem   avtomatiziranem   procesu.   Izdelujemo   tudi   2K   izdelke   s pretikanjem, izdelke brizgane z dveh različnih vrst plastike.

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje insertov

Zabrizgavanje   insertov   je   postopek   s   katerim   eno   ali več    komponent    združimo    tako,    da    jih    oblijemo    s plastiko    želene    oblike.    Zadnja    komponenta    je    torej termoplast,   ki   delno   oblije   ostale   komponente   takega sestava,   denimo   jekleno   rezilo   noža,   kovinske   kontakte vtikača   in   podobno.   Inserte   v   orodje   vstavljamo   ročno ali      z      roboti      in      sicer      v      delno      ali      povsem avtomatiziranem   procesu.   Izdelujemo   tudi   2K   izdelke   s pretikanjem,    izdelke    brizgane    z    dveh    različnih    vrst plastike.

Galerija

Deutsh    English