Brizganje izdelkov iz termoplastov
Proizvajamo več kot 700 različnih izdelkov in predelamo 750 ton plastičnega granulata letno.
Makop   d.o.o.   je   slovensko   družinsko   podjetje,   ki   se   ukvarja   z   brizganjem   izdelkov   iz   termoplastov. Ustanovljeno   je   bilo   leta   1984.   Brizganje   izdelkov   iz   plastike   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov , ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom .   Izdelamo   tudi   potrebna   orodja   za   brizganje   in   naprave   za avtomatizacijo.    Dejavnost    izvaja    40    zaposlenih,    v    dveh    proizvodnih    enotah,    na    skupaj    4.000 kvadratnih metrih poslovnih prostorov v Domžalah in v Kozjem. Proizvodnja   poteka   24   ur   na   dan,   5   dni   v   tednu.   Letno   ustvarimo   od   4   do   5   mio   €   prihodkov.   V   dveh brizgalnicah    imamo    skupno    24    brizgalnih    strojev    z    zapiralnimi    silami    od    50    do    570    t.    Lastna orodjarna    in   merilni   laboratorij    skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo    nam   omogočata,   da   lahko trgu    ponudimo    kvalitetno    in    konkurenčno    storitev    z    vso    potrebno    tehnično    podporo,    hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo .
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Na dveh lokacijah
Osebna izkaznica podjetja
•  MAKOP, d.o.o., Kokaljeva ulica 4, SI-1230 Domžale, Slovenija, EU •  leto ustanovitve: 1989 •  direktorica: Tanja Kofol •  število zaposlenih: 40 •  matična številka: 5319021 •  davčna številka: 89646525 •  ID za DDV: SI89646525 •  DUNS koda: 552223679 •  IBAN: SI56 0310 4100 5958 677, SKB Banka, d.d.
Ponudba
Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Brizganje izdelkov iz termoplastov
Proizvajamo več kot 700 različnih izdelkov in predelamo 750 ton plastičnega granulata letno.
Makop   d.o.o.   je   slovensko   družinsko   podjetje,   ki   se   ukvarja   z   brizganjem   izdelkov   iz termoplastov.     Ustanovljeno     je     bilo     leta     1984.     Brizganje     izdelkov     iz     plastike dopolnjujemo   z   montažo   sestavov ,   ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom .   Izdelamo tudi   potrebna   orodja   za   brizganje   in   naprave   za   avtomatizacijo.   Dejavnost   izvaja   40 zaposlenih,    v    dveh    proizvodnih    enotah,    na    skupaj    4.000    kvadratnih    metrih poslovnih prostorov v Domžalah in v Kozjem. Proizvodnja   poteka   24   ur   na   dan,   5   dni   v   tednu.   Letno   ustvarimo   od   4   do   5   mio   prihodkov.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   skupno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna    in   merilni   laboratorij    skupaj   z   lastnim razvojem   in   konstrukcijo    nam   omogočata,   da   lahko   trgu   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno    storitev    z    vso    potrebno    tehnično    podporo,    hitro    odzivnostjo    in nadzorovano kakovostjo .
Na dveh lokacijah
Osebna izkaznica podjetja
•  MAKOP, d.o.o., Kokaljeva ulica 4, SI-1230 Domžale, Slovenija, EU •  leto ustanovitve: 1989 •  direktorica: Tanja Kofol •  število zaposlenih: 40 •  matična številka: 5319021 •  davčna številka: 89646525 •  ID za DDV: SI89646525 •  DUNS koda: 552223679 •  IBAN: SI56 0310 4100 5958 677, SKB Banka, d.d.
Ponudba
Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Brizganje izdelkov iz termoplastov
Proizvajamo več kot 700 različnih izdelkov in predelamo 750 ton plastičnega granulata letno.
Makop    d.o.o.    je    slovensko    družinsko    podjetje,    ki    se ukvarja      z      brizganjem      izdelkov      iz      termoplastov. Ustanovljeno    je    bilo    leta    1984.    Brizganje    izdelkov    iz plastike        dopolnjujemo        z        montažo        sestavov , ultrazvočnim    varjenjem    in    dotiskom .    Izdelamo    tudi potrebna      orodja      za      brizganje      in      naprave      za avtomatizacijo.   Dejavnost   izvaja   40   zaposlenih,   v   dveh proizvodnih   enotah,   na   skupaj   4.000   kvadratnih   metrih poslovnih prostorov v Domžalah in v Kozjem. Proizvodnja   poteka   24   ur   na   dan,   5   dni   v   tednu.   Letno ustvarimo     od     4     do     5     mio     €     prihodkov.     V     dveh brizgalnicah    imamo    skupno    24    brizgalnih    strojev    z zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna    in merilni     laboratorij      skupaj     z     lastnim     razvojem     in konstrukcijo    nam   omogočata,   da   lahko   trgu   ponudimo kvalitetno    in    konkurenčno    storitev    z    vso    potrebno tehnično    podporo,    hitro    odzivnostjo    in    nadzorovano kakovostjo .
Na dveh lokacijah
Osebna izkaznica podjetja
•  MAKOP, d.o.o., Kokaljeva ulica 4, SI-1230 Domžale,     Slovenija, EU •  leto ustanovitve: 1989 •  direktorica: Tanja Kofol •  število zaposlenih: 40 •  matična številka: 5319021 •  davčna številka: 89646525 •  ID za DDV: SI89646525 •  DUNS koda: 552223679 •  IBAN: SI56 0310 4100 5958 677, SKB Banka, d.d.
Ponudba
Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov Brizganje izdelkov iz termoplastov
Deutsh    English