Konstrukcija in razvoj

Konstrukcija in razvoj

Lastni    razvoj    in    konstrukcija    nam    omogočata,    da    vam    lahko    ponudimo    celovito,    kvalitetno    in konkurenčno    storitev    brizganja    plastike     in    sestavljanja     z    vso    potrebno    tehnično    podporo,    hitro odzivnostjo    in    nadzorovano    kakovostjo .    Sami    tako    za    potrebe    lastne    proizvodnje    razvijamo    in konstruiramo    razna    robotska    prijemala,    naprave    za    sestavljanje ,    merilne    priprave,    orodja    za brizganje   plastike ,   naprave   za   ultrazvočno   varjenje ,   naprave   za   vstavljanje   kovinskih   kontaktov   v orodje   za   zabrizgavanje   insertov    in   podobno.   Ponosni   smo   na   to,   da   lahko   vse,   od   zasnove   orodja do avtomatizacije  celotnega procesa brizganja  in sestavljanja , izdelamo sami v lastni orodjarni .
Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje      izdelkov      iz      plastike      za      potrebe      industrije dopolnjujemo   z   montažo   sestavov,   ultrazvočnim   varjenjem in    dotiskom.    V    dveh    brizgalnicah    imamo    trenutno    24 brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam    skupaj    z    lastnim razvojem    in    konstrukcijo    omogočata,    da    vam    ponudimo kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso   potrebno   tehnično podporo, hitro odzivnostjo in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.

Galerija

Razvoj orodij, merilnih priprav, prijemal, avtomatizacije

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje   izdelkov   iz   plastike   za   potrebe   industrije   dopolnjujemo   z   montažo   sestavov, ultrazvočnim   varjenjem   in   dotiskom.   V   dveh   brizgalnicah   imamo   trenutno   24   brizgalnih strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50   do   570   t.   Lastna   orodjarna   in   merilni   laboratorij   nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da   vam   ponudimo   kvalitetno   in konkurenčno     storitev     z     vso     potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Konstrukcija in razvoj

Konstrukcija in razvoj

Lastni   razvoj   in   konstrukcija   nam   omogočata,   da   vam   lahko   ponudimo   celovito, kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   brizganja   plastike    in   sestavljanja    z   vso   potrebno tehnično    podporo,    hitro    odzivnostjo    in    nadzorovano    kakovostjo .    Sami    tako    za potrebe   lastne   proizvodnje   razvijamo   in   konstruiramo   razna   robotska   prijemala, naprave   za   sestavljanje ,   merilne   priprave,   orodja   za   brizganje   plastike ,   naprave   za ultrazvočno    varjenje ,    naprave    za    vstavljanje    kovinskih    kontaktov    v    orodje    za zabrizgavanje   insertov    in   podobno.   Ponosni   smo   na   to,   da   lahko   vse,   od   zasnove orodja   do   avtomatizacije    celotnega   procesa   brizganja    in   sestavljanja ,   izdelamo   sami v lastni orodjarni .

Razvoj orodij, merilnih priprav, prijemal, avtomatizacije

Galerija

Kontakt Makop d.o.o. Kokaljeva 4 SI-1230 Domžale Makop d.o.o. PE Kozje, Kozje 8 SI-3260 Kozje +386 (0)8 2017 441 info@makop.si 
Brizganje     izdelkov     iz     plastike     za     potrebe     industrije dopolnjujemo       z       montažo       sestavov,       ultrazvočnim varjenjem     in     dotiskom.     V     dveh     brizgalnicah     imamo trenutno   24   brizgalnih   strojev   z   zapiralnimi   silami   od   50 do    570    t.    Lastna    orodjarna    in    merilni    laboratorij    nam skupaj   z   lastnim   razvojem   in   konstrukcijo   omogočata,   da vam   ponudimo   kvalitetno   in   konkurenčno   storitev   z   vso potrebno      tehnično      podporo,      hitro      odzivnostjo      in nadzorovano kakovostjo.
© 2018 Makop d.o.o. Vse pravice pridržane.
Konstrukcija in razvoj

Konstrukcija in razvoj

Lastni   razvoj   in   konstrukcija   nam   omogočata,   da   vam lahko    ponudimo    celovito,    kvalitetno    in    konkurenčno storitev     brizganja     plastike      in     sestavljanja      z     vso potrebno     tehnično     podporo,     hitro     odzivnostjo     in nadzorovano   kakovostjo .   Sami   tako   za   potrebe   lastne proizvodnje   razvijamo   in   konstruiramo   razna   robotska prijemala,    naprave    za    sestavljanje ,    merilne    priprave, orodja   za   brizganje   plastike ,   naprave   za   ultrazvočno varjenje ,   naprave   za   vstavljanje   kovinskih   kontaktov   v orodje   za   zabrizgavanje   insertov    in   podobno.   Ponosni smo    na    to,    da    lahko    vse,    od    zasnove    orodja    do avtomatizacije        celotnega       procesa       brizganja        in sestavljanja , izdelamo sami v lastni orodjarni .

Razvoj orodij, merilnih priprav,

prijemal, avtomatizacije

Galerija

Deutsh    English